Фотоволтаични панели за ток

Фотоволтаични панели за ток

Фотоволтоичните панели преживяват невиждан бум. Технологията за добиване на енергия от слънцето посредством силициевите клетки в фотоволтайка е посредством преобразуването на слънчевата светлина / радиация / в електрически ток. Познати са три основни вида фотоволтаици : 1. Аморфни. 2. Поликристални. 3. Монокристални. Тези три основни групи се делят на подгрупи които няма да засягаме. Фирмата ни е доставчик основно на двата вида поли и моно кристални. 

марки
Подреди по